img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

Pozor, novinka! Přísada pro Bioetanol E85.

V současné době se rozšiřuje výroba a prodej Bioetanolu E85 pro pohon vozidel s benzínovými motory. Toto palivo je tvořeno podílem 85%
bezvodého etanolu a 15% benzínu. Takto vyrobené palivo je určeno pro pohon tzv. FFV (Flexi Fuel Vehicle) vozidel, tj. automobilů s upravenými
motory pro spalování tohoto paliva.  Běžné benzinové motory nejsou uzpůsobeny pro spalování tohoto paliva a proto musí být dodatečně vybaveny
 zařízením pro zlepšení spalovacích podmínek. Na základě dlouholetých zkušeností v USA, kde je Bioetanol E85 na trhu mnoho let, lze shrnout 
rozdíl mezi benzínem a E85 následovně:
1. Přestože má E85 vyšší oktanové číslo (101 až105) je jeho energetická vydatnost až o 27% nižší než u benzínu
2. Díky tomu je spotřeba paliva až o  27% vyšší. Na stránkách: http://fueleconomy.gov/feg/byfueltype.htm můžete najít srovnání spotřeby FFV
     automobilů na benzín a E85.
     Na stránkách http://www.edmunds.com/fuel-economy/e85-vs-gasoline-comparison-test.html najdete srovnávací test provozu na benzín a E85
3. Bioetanol E85 je “suché” palivo s nižšími mazacími vlastnostmi, proto je nutná dodatečná aditivace.
4. Bezvodý etanol na sebe intenzivně váže vodu, dochází tak k jeho degradaci a nelze jej dlouhodobě skladovat
5. Má vysoce korozivní účinky
6. Při nízkých teplotách jsou problémy se startováním motoru
7. Palivo, které se při provozu dostane do motorového oleje, způsobuje jeho značnou degradaci a tím se zvyšuje koroze v motorovém prostoru
8. U motorů, neupravených pro spalování Bioetanolu E85, mohou nastat problémy s palivovými čerpadly, vstřikováním, dojde k tvorbě úsad a
     poškození ucpávek v palivovém systému.
Na základě dlouholetých zkušeností uvádíme na trh speciální přísadu do Bioetanolu E85, vyvinutou v USA a dlouhodobě využívanou označenou
jako FA-TB-58. Tato přísada je určena k úpravě vlastností E85 s tím, že likviduje vodu v palivu, zlepšuje spalovací vlastnosti,zlepšuje provoz za nízkých teplot,
poskytuje výraznou antikorozní ochranu, zabraňuje tvorbě úsad ve vstřikovacích systémech a další.
  V České republice se zatím vesměs používá Bioetanol E85 v poměru 1:1 s benzínem.I při tomto míchání však nedojde k eliminaci výše uvedených negativních
vlastností, pouze se je omezí. Proto je vhodné přidávat dodatečná aditiva. 
  Doporučuje se zároveň aditivovat motorový olej kvůli zvýšení odolnosti oleje vůči  degradačním účinkům etanolu.