banner.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

Úvodní stránka

Firma B Original s.r.o. Vám tímto představuje výrobky firmy Bishop´s Original - přísady do olejů, čistící prostředky,

přísady do paliv,

přísady do převodových olejů, plastická maziva a ostatní výrobky. Jedná se o nejkvalitnější a nejúčinnější výrobky určené k řešení problematiky mazání. V průběhu posledních 30-ti let byly jejich přičiněním vyřešeny miliony případů v oblasti problematického mazání automobilů a leteckých motorů v prostředí velkých dopravních společností, lodní dopravy a průmyslových zařízení. Specialisté v oblasti mazání neustále zdokonalují jednotlivé receptury tak, aby bylo možno řešit jednotlivé specifické případy s tím, že jsou využívány účinky permanentně difundujících mazivTM, vynalezených Johnem Bishopem.

To, že je možno tato permanentně difundující maziva nakupovat i po uplynutí 30 let, je jen díky vynikajícím výsledkům provedených testů na univerzitách a zkušebnách po celém světě. V neposlední řadě jsou to reference tisíců spokojených zákazníků. Firma Bishop´s Original Products může s pýchou oznámit, že vyrábí přísadu do leteckých pístových motorů schválenou Federálním leteckým úřadem (FAA). Na úvodní stránce byla uvedena část institutů a zkušeben, kde byly provedeny oficiální testy.

Jednoduše řečeno, permanentně difundující maziva jsou prostředky ke snížení tření a opotřebení vytvářející mikrotenký film, proniknutý a pevně spojený s kovovým povrchem v procesu tření za normálního mazání zařízení nebo stroje. Tato vysoce stabilní vrstva maziva vytváří zpravidla vrstvu tloušťky 1-2 mikrometrů pevně spojenou s kovem. Přitom však nedochází ke změnám tolerancí a rozměrů ve stroji. Povrch neleští, chemicky do něj difunduje, čímž mu dodává vysokou odolnost vůči působení vody, kyselin, zásad, rozpouštědel a vysoce korozívních chemikálií. Neobsahuje MoS2, PTFE, halogenové uhlovodíky (chlor, fluor) a polymery nebo složky na bázi síry nebo fosforu. Nejedná se tedy o EP přísady. Permanentně difundující maziva zvyšují životnost strojů, zajišťují protiotěrové vlastnosti, snižují tření, zvyšují mechanický výkon a snižují energetickou náročnost. Prvořadou předností těchto výrobků je jednoduchá aplikace.

Pokud nechcete dělat unáhlené závěry při řešení problémů s mazáním, pokud se Vám některé případy nedaří vyřešit, kontaktujte nás! Naše výrobky nejsou určeny pouze pro ošetřování motorů automobilů, nýbrž mají využití ve všech mechanizmech. Můžeme nabídnout prostředky k ošetření motorů a převodových skříní, palivových systémů a průmyslových zařízení. V naší nabídce jsou vysokoteplotní tuky pro teploty 1150°C a 1315°C určené mimo jiné k mazání jaderných zařízení včetně přípravků na prodloužení životnosti obráběcích nástrojů a prostředky k likvidaci zápachu a plísní. Zvláštní kapitolu tvoří antioxidanty, aditiva pro výrobu bio nafty a metylesteru včetně některých typů komponentů pro výrobu hydraulických bio olejů. K dispozici jsou výsledky testů a veškeré potřebné dokumenty v souladu se zněním zákona 350/2011 Sb (Zákon o chemických látkách a směsích)  a následných úprav, zákona č. 61/2014 Sb, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb a vyhlášky č. 61/2013 Sb ve znění následných změn a úprav..