img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

UNIVERZITA V UTAHU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Úvod
Stanicí strojního zkušebnictví Univerzity v Utahu byly provedeny testy přísady do olejů vyráběné firmou Lubri Lon International ( nyní Bishop´s Original Products – pozn. překladatele).

Výrobce uvádí, že mikrodifuzní přísady do motorů snižuje tření, opotřebení, provozní teplotu motoru a spotřebu oleje za současného zlepšení mazání, zvýšení výkonu a snížení spotřeby paliva. Mikrodifuzní přísada do motorů je výrobek, u něhož je uváděno, že se permanentně váže do povrchu ložisek, čímž snižuje vnitřní tření v motorech. Výsledkem jsou pak výše uvedené efekty.

Mikrodifuzní přísada se přidává do běžného motorového oleje v okamžiku jeho výměny v množství 0,96 l. Zákazník, pan Galanis, doporučuje opakované ošetření po roce. Výrobce zaručuje trvalost účinků po jedné aplikaci.

Zkušebna se rozhodla provést ověření následujících ukazatelů:

  • Vnitřní tření ( snížení pasivních odporů) v motoru
  • Spotřebu paliva
  • Výkon motoru
  • Kontrolu průchodnosti mazacích kanálů (případnou tvorbu usazenin)
  • Emise škodlivin

Výše uvedené parametry byly měřeny před a po aplikaci mikrodifuzní přísady do motorového oleje.

Testy byly provedeny ve třech fázích. Během první 10-ti hodinové fáze testu byla stanovena základní charakteristika motoru. Během druhé fáze testu běžel motor 50 hodin, což odpovídá 2 500 mílím ( 4 000 km) s přísadou v motorovém oleji. Konečně ve třetí fázi běžel motor dalších 50 hodin s novým olejem bez přísady pro ověření, zda skutečně došlo k ošetření povrchu kovů , jak rychle a s jakým efektem. Srovnávací testy byly prováděny na standardním vysoce jakostním motorovém oleji , se syntetickým olejem testy nebyly prováděny. Zároveň nebyly prováděny dlouhodobé testy prodloužení životnosti  motoru. Zkušebna doporučuje provést řadu měření u různých typů motorů pro ověření dlouhodobých účinků při proběhu 50 000 mil (80 000 km). Zkušebna neprováděla kontrolu dílů motoru z hlediska mechanického poškození přísadou vzhledem k tomu, že při meření nybyl zaregistrován údaj, svědčící o případném poškození.

Prostředky a zařízení.

Testy byly prováděny na 6-ti válcovém motoru Chevrolet  r.v. 1973 o obsahu 4 250 ccm ve Stanici strojního zkušebnictví univerzity v Utahu. Základní hodnoty výkonu byly měřeny pomocí dynamometru General Electric umožňující variabilní zapojení. Lze jím tedy zpětně řídit motor. Systém je zařízen na měření následujících parametrů:

- otáčky motoru
- provozní dobu motoru
- tlak oleje
- teplotu oleje
- teplotu vody v bloku motoru
- vakuum ve sběrném potrubí
- množství spotřebovaného paliva
- zatížení dynamometru
- dynamometrický výkon
- vnitřní tření v motoru
K olejovému filtru byl připojen adaptor pro sledování tlaku oleje při průchodu olejovým filtrem. Hodnoty byly měřeny pomocí rozdílového manometru. Teplota motoru byla měřena na úvodu do chladiče. Vzhledem k nedostečnosti konvekčního chladiče je doporučena provozní teplota motoru 160oF  (71oC) zatímco při normální provozní teplotě motoru 180oF (82,2oC) by došlo k jeho vyvaření..
Emise škodlivin byly měřeny pomocí Beckmanova analyzátoru.

Průběh testu
Testy byly provedeny za účelem změření pasivních odporů, spotřeby paliva, výkonu a emisí škodlivin před a po aplikaci mikrodifuzní přísady. Test pokračoval po odstranění přísady kvůli ověření protizáděrových vlastností mikrodifuzní přísady. Během první fáze byl originální olej po cca 100 hod provozu vypuštěn a uschován pro ověření základního množství otěrových částic. Následně byl namontován nový olejový filtr ( Fram PH 30) a naplněn 5 litry motorového oleje ( Pennzoil SAE 10-40 HD, SE). Motor byl ponechán v chodu 10 hod při 1 500 otáčkách a nízkém zatížení ( 15 KS). Po uplynutí této doby byly zaznamenány základní údaje o výkonu, pasivních odporech a hodnotě emisí. Tyto základní údaje byly změřeny při nízkém zatížení , odpovídající nízkému cestovnímu zatížení a při vysokém zatížení, odpovídající nejvyššímu možnému výkonu motoru. Ventilová zdvihátka byla demontována a očištěna, následně přesně zvážena na mikrováhách. Stav ventilových plošek byl zkontrolován nejprve opticky a následně pod mikroskopem. Dále byly pořízeny mikrosnímky stavu drsnosti povrchu při zvětšení 200 x. Motor byl opětovně smontován a ponechán v chodu po dobu 50-ti hodin s mikrodifuzní přísadou v souladu s pokyny výrobce.

Během celého testu byly snímáno časování karburátoru a zapalování. Během prvních 10-ti hodin provozu s přísadou bylo provedeno sedm kontrolních rozjezdů pro stanovení, k jakým změnám dochází ve stanovených časových periodách. Zbytek testu byl prováděn v 10-ti hodinových periodách.
Po 50-ti hodinách byl odebrán vzorek oleje a následně byl olej z motoru vypuštěn. Ventily byly demontovány a zkontrolovány jako předtím. Pokus o změření síly ochranné vrstvy pod mikroskopem byl neúspěšný.
Motor byl opětovně smontován a následně ponechán v chodu dalších 50 hodin s novým olejem bez mikrodifuzní přísady pro zaznamenání přetrvávajících účinků přísady. Na závěr byly provedeny stejné testy jako v předešlém případě.

Ztráty třením v motoru ( HP) tab.1

Otáčky

Základní (0 hod) Přísada (50 hod) % změny Dlouhodobé(100 hod) % změny
750 5,42 4,83 10,90 5,07 6,50
1 000 7,80 7,14 8,40 7,00 10,20
1 250 10,54 9,18 12,90 8,74 17,10
1 500 14,05 11,17 20,40 11,42 18,70

Průměr – 12,60% Průměr – 13,10%
Ztráty třením v motoru

Motorický výkon ( HP )

Nízké zatížení

Otáčky Základní (0 hod) Přísada (50 hod) % změn Dlouhodobé ( 100 hod) % změn
1 000 3,10 4,00 22,5 3,30 6,10
1 500 5,80 7,70 24,60 7,20 19,40
2 000 9,50 10,90 10,50 11,70 18,80
2 500 13,60 14,10 3,50 16,00 26,10
3 000 21,40 21,60 0,90 23,20 7,80

Průměr – 12,4%               Průměr – 15,6%

Vysoké zatížení Tab.2

Otáčky Základní (0 hod) Přísada (50 hod) % změn Dlouhodobé ( 100 hod % změn
1 000 7,80 8,80 11,40 10,30 24,30
1 500 20,60 20,10 -2,50 20,20 -2,00
2 000 34,70 37,10 8,10 36,00 3,60
2 500 49,10 50,70 3,20 53,90 8,90
3 000 57,40 61,40 6,50 60,80 5,60

Průměr – 5,30%       Průměr – 8,10%

Výkon jako funkce času Tab.3

Otáčky Přísada 10 hod Přísada 20 hod Přísada 30 hod Přísada 40 hod Přísada 50 hod
1 000 3,2 3,5 3,7 3,5 4,0
1 500 6,5 5,9 6,4 7,5 7,7
2 000 10,5 10,3 11,5 11,2 10,9
2 500 14,5 17,8 17,4 18,0 14,1
3 000 20,3 23,7 22,0 21,6 21,6

Specifická spotřeba paliva (gal/HP/hod)
Nízké zatížení

Otáčky Základní (0 hod) Přísada (50 hod) % změn Dlouhodobé ( 100 hod % změn
1 000 0,32 0,26 18,8 0,25 21,9
1 500 0,26 0,21 19,2 0,20 23,0
2 000 0,20 0,18 10,0 0,17 15,0
2 500 0,19 0,16 5,2 0,16 15,8
3 000 0,17 0,16 5,8 0,15 11,8

Průměr – 11,8%               Průměr – 17,5%

Vysoké zatížení

Otáčky Základní (0 hod) Přísada (50 hod) % změn Dlouhodobé ( 100 hod % změn
1 000 0,16 0,13 18,8 0,13 18,8
1 500 0,11 0,12 -9,1 0,12 -9,1
2 000 0,11 0,10 9,1 0,12 -9,1
2 500 0,11 0,11 0 0,11 0
3 000 0,12 0,12 0 0,12 0

Průměr – 3,8%                           Průměr – 0,1%

Specifická spotřeba paliva
Motorický výkon