img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

Výsledky používání receptur BISHOP´s na motocyklu Honda GL 1800 Gold Wing


———————————————————————————————————————
2010-2015 0 – 16.194 km motocykl provozován v USA
2016-dosud 16.194 – 166.459 km (dosud) motocykl provozován v Evropě (mou osobou)

Používané motorové oleje:
2016 Mogul Moto 4T 10W40, polosyntetika
2017-dosud Motul 7100, 10W30 (horké léto 10W40), 100% syntetika

Přehled aplikací receptur Bishop’s

Receptura 4601 (přísada do nového motorového oleje); Aplikace:
2017 58.648 km (5. dubna) do nové olejové náplně
2018 103.440 km (30. března) do nové olejové náplně
2019 143.748 (20. března) do nové olejové náplně

Receptura C6-581 (přísada do benzínu na vylepšení); Aplikace:
2017 do 15-ti nádrží v rozmezí 59.500-98.200 km
2018 do 10-ti posledních nádrží před zimou (před ukončením sezony při 143.688 km)
2019 do prvních 5-ti nádrží na začátku sezóny (143.793-145.219 km)

Receptura 333-G (přísada do benzínu na čištění hlav válců); Aplikace:
2018 do 2 nádrží mezi 122.662-123.326 km; do 3 nádrží mezi 138.822-139.577 km

Receptura 501 (přísada do motorového oleje na odkalení); Aplikace:
2019 na začátku sezony, do starého motorového oleje, 40 km před výměnou (143.708 km)

Receptura 451 (přísada do převodových olejů); Aplikace:
2019 10 ml přidáno ke kardanovému oleji (75W90, API GL 5, syntetika)

Výsledky:

Spotřeba benzínu (měřena přesně z počtu ujetých kilometrů a koupeného benzínu za rok)
2016 16.194-57.040 km průměr = 5,36 l / 100 km (87% jízda sólo, 13% jízda ve dvou)
2017 57.040-103.366 km průměr = 5,26 l / 100 km (99% jízda sólo, 1% jízda ve dvou)
2018 103.336-143.688 km průměr = 5,30 l / 100 km (95% jízda sólo, 5% jízda ve dvou)
2019 143.688-166.459 km průměr = 4,96 l / 100 km (96% jízda sólo, 4% jízda ve dvou)
Poznámka: údaje za rok 2019 jsou zatím ke konci července.

Spotřeba motorového oleje (měřena z dolití oleje po horní rysku v daném intervalu výměny oleje, jejich součtu za celý rok a vydělení počtem ujetých kilometrů)
2016 20 ml / 1.000 km
2017 18 ml / 1.000 km
2018 28 ml / 1.000 km
2019 36 ml / 1.000 km (dosavadní stav ke konci července 2019)

Objektivní/subjektivní hodnocení účinnosti přípravků Bishop’s
a) Používání receptur 4601: Po její aplikaci do nové olejové náplně je nutné počítat (zhruba prvních 2.500-3.500 km) s nepatrným nárůstem hlučnosti motoru. Poté dochází ke zklidnění a ke snížení hlučnosti. Tento positivní efekt je dále patrný při dalších výměnách motorových olejů (již bez přídavku receptury 4601) v daném roce. Stejné je to i při opakovaných aplikacích v dalším roce. Spotřeba motorového oleje je v intervalu olejové náplně s přídavkem receptury 4601 vždy vyšší, než po zbytek roku u dalších olejových náplní bez přídavku receptury 4601, a to až někdy o 100 % (je ale nutné uvést, že i tak je spotřeba oleje extrémně nízká). Výrazně positivní účinek této receptury lze spatřovat v celkově konstantní extrémně nízké spotřebě motorového oleje za rok i při poměrně značném kilometrovém náběhu. V roce 2016 byl motor zaběhnutý (na konci roku najeto cca 57.000 km) a spotřeba motorového oleje byla v tomto roce 20 ml / 1.000 km; z dosavadního měření v roce 2019 má motor při náběhu cca 166.500 km spotřebu motorového oleje jen 36 ml / 1.000 km! Dále je, přes uvedený slušný kilometrový náběh, stále velmi nízká spotřeba paliva (to je dáno samozřejmě i stylem jízdy); z dosavadního měření v roce 2019 dokonce po 5,0 l / 100! Dále jsou jednoznačně zřejmé okamžité nastartování motoru za jakýchkoliv podmínek na jedno krátké „ťuknutí“ na startér (i po 4-měsíčním stání přes zimu motor chytne do 2 sekund), velmi klidný běh motoru, klidný volnoběh, vynikající přechod motoru do vyšších otáček a okamžitý přechod zpět do volnoběhu.
b) Používání receptur 1C6-951: Mírně zlepšen běh na volnoběh, který je naprosto klidný, bez kolísání.
c) Použití receptury 333-G: Po její aplikaci je těžké zaznamenat výraznější změnu v chování motoru (vzhledem k jeho objemu a výkonu). Nicméně, její účinek je v mém případě synergický, ve spojení s použitím receptury 501.
d) Použití receptury 501: Ve spojení s recepturou 333-G zaznamenán výrazný positivní účinek v parametrech motoru – brzy po aplikaci došlo k výraznějšímu poklesu spotřeby paliva (rok 2019).
e) Použití receptury 451: Zadní kolo se otáčí s mírnějším odporem.

Závěry/doporučení pro provoz motocyklu (z mých dosavadních zkušeností):
Na začátku roku do prvních asi 5-10 nádrží doporučuji používat přísadu do benzínu 1C6-951; na konci sezony totéž provést u posledních cca 5 nádrží. Rovněž celoroční používání by jistě bylo na prospěch. Ale minimálně na začátku roku palivovému systému dopřát „očistu“ a totéž udělat před koncem sezony (dobré na zimu)
Každoročně na začátku sezony do nového oleje rozhodně aplikovat recepturu 4601. Toto je klíčové ošetření!
Cca po 150.000 km aplikovat recepturu 333-G; poté provést odkalení motoru (receptura 501); nakonec zase recepturu 4601. Tato kombinace se projeví znatelným účinkem na motor: nízká spotřeba motorového oleje a benzínu, zklidnění běhu, vylepšení volnoběhu, dokonalé startování a chování motoru v celém spektru otáček.

Otázka k diskusi:
Motorový olej Motul 7100, 10W30 (případně 10W40) je zajisté vysoce kvalitní. Existuje ještě něco lepšího (nějaké neznámé špičkové olejářské firmy – Japonsko, USA, Norsko). Možná by s jiným olejem byly výsledky ještě lepší…
Poznámka: Viskosita motorového oleje 10W30 vede, u daného motoru, k nižší spotřebě paliva.

Pavel Mokrejš

Valachův žleb 4893
760 05 Zlín
Tel: 728 243 692
E-mail: mokrejs@utb.cz

Ve Zlíně dne 31. července 2019.