img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

SPOLTEX Kravaře s.r.o.

Multifunkční olejová přísada Bishop 1773 .
Tato přísada je používána v podniku SPOLTEX Kravaře s.r.o. již čtvrtým rokem. Ve firmě je ošetřeno celkem 60 průmyslových šicích strojů. Jedná se vesměs o rychloběžné šicí stroje s otáčkami od 4.500 do 6.500 ot/min. Zátěž těchto strojů je dána průmyslovou výrobou a osmihodinovým denním zatížením. Ošetření strojů spočívá v dodání přísady Bishop 1773 při výměně olejové lázně a mazáním / 1 kapka/ nejvíce namáhané části – jehelní tyč – 1x týdně. Při používání výše uvedeného prostředku lze konstatovat, že došlo ke snížení počtu nutných zásahů jak při opravách strojů, tak při seřizovacích pracích. Zaznamenali jsme i větší interval při výměně opotřebovaných dílů.

Multifunkční přísada Bishop 102 pro letecké motory :
Tato přísada je používána u motoru ROTAX 912 v ultralehkém letadle S-WING BTC4. U tohoto motoru bylo v průběhu asi 100 letových hodin zaznamenáno několik poruch, které byly zapřičiněny ustřihnutím šroubu u lože motoru. Toto docházelo zřejmě vlivem vibrací motoru, které nelze u ultralehkých konstrukcí nikdy vyloučit zcela úplně. Jelikož docházelo k ustřihnutí vždy pouze v jednom místě, byla závada zřejmě i konstrukčního charakteru. Nepomohla ani výměna různých stupňů tvrdosti a houževnatosti materiálů šroubů. Následně byl v motoru aplikován přípravek Bishop 102 pro letecké motory a to při výměně olejové lázně. Při provozu letadla se asi po dvou hodinách projevila změna- došlo ke zvýšení volnoběžných otáček v rozsahu asi 100-150 ot/min. Toto bylo zjevně způsobeno menšími třecími silami v motoru. Následně se jeví chod motoru jako klidnější. Lze konstatovat, že po cca 80 provozních letových hodinách a dvojí aplikaci Bishopu 102 nedošlo k ani jednomu výše popsanému ustřihnutí šroubu v motorovém loži. Předpokládám, že je to způsobeno odstraněním kritických vibrací, které měly za následek střih šroubu. V žádném případě nebyl za celou dobu provozu pozorován jev, který by znamenal jakékoliv horší změny, naopak je zde citelné zklidnění chodu motoru včetně zlepšení studených startů.
 

Reference na přípravek Bishop´s podal : Stoklasa Jindřich
jednatel společnosti SPOLTEX Kravaře s.r.o., tel. : 602 419 180
Na základě výše uvedených skutečností je můžeme doporučit všem uživatelům.