img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

Západočeská univerzita v Plzni

Protokol ze zkoušek na katedře obrábění Západočeské univerzity v Plzni.

Naše zn. KTO/DP/199/98

Přípravek byl zkoušen standartním způsobem při zvýšených řezných podmínkách, t.j. řezná rychlost  v= 30 m/min, posuv s = 0,15 mm/ot, vrtákem D = 10 mm z nástrojové kobaltové oceli rychlořezné, výrobce firma  GÜHRING GmBH.Zkušebním  materiálem byly desky o síle b = 30 mm z materiálu podle ČSN 12050.1. V průběhu vrtání bylo sledováno postupné narůstání otupení břitu  vrtáku, které bylo měřeno na špičce vrtáku (Vspi), na ostří ve vzdálenosti 3,5 mm od osy vrtáku ( VB 3,5) a na největším průměru vrtáku ( V B max). U každé varianty byly zkoušeny tři nástroje a vypočteny vždy průměrné hodnoty otupení, které byly zaneseny do diagramů.Sloupec č. 1 diagramu znázorňuje průběh otupení vrtáku při vrtání bez použití řezné kapaliny. Průměrná hornota odvrtané délky odpovídající životnosti vrtáku při  tomto režimu ( t.j. doba do úplné ztráty ostří) činila cca 2 m.

Sloupec č. 2 diagramu znázorňuje  výsledky, dosažené při vrtání, kdy před každým najetím vrtáku do řezu byl nástroj ošetřen postřikem spreje BISHOP. Odvrtaná délka zde dosáhla hodnoty 6,38 m.

Sloupec č.3 a 4 ukazuje otupení a odvrtané délky, kdy k ošetření nástroje bylo použito rozprášeného řezného oleje PULLIT 3CF a rozprášeného řezného oleje PULLIT 3CF s přísadou 5% přípravku BISHOP. Pouhým přidáním přípravku do oleje se životnost nástroje příliš nezvýšila.